Oral History Archive - People

Yu Rong Zhu

Yee Ming Leung

Yee Hoen

Yan Chen

Ya Qin "Betty" Chou

Wong Lai Chow

Tony Giordano

Tina & William Yao

Staceyann Chin

Rose Lowe

Reverend Fook Wong

Po Yee Ung

Paul Mak

Ning-Yuan Li and

Miu Fei Li

Ming Cho Lee

Mary Chin

Mak Shui Ka

Louis Castaldo

Larry Long

Kwok-Wai Chan

June Flodsand

Julio Chan Sanchez

Joyce Wong

Johnny Lee

Jadin Wong

Huan Reng Chin

Herb Leung

Harrison Kang

Guo Wa Chan

Guillermo Wong and

George Wong

Frances Bu

Fannie, Effie, Harold, and Ronald Lui

Fai Ling Lee

Fabiana Chiu

Essud Fungcap

Elizabeth Ng

Edouard Wah Ho

Edmundo Quinones

Curtis Chin

Chun Wai Wong

Chester Lee & Michael Lee

Aurora Len

Arthur Dong

Anonymous

Anonymous

Anonymous

Alice Mong

Alice Eng